Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Naše služby | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby

Ako pomôcť firme a zamestnancom adaptovať sa na súčasnú situáciu?  

Aktuálna situácia prináša veľký tlak na manažment firiem i na zamestnancov. Všetci vnímame, že podpora ľudí je teraz ešte dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým. Mení sa systém práce, priority, prijímajú sa opatrenia na zvládnutie krízy i na zabezpečenie budúceho fungovania firiem.

Pri Vašich rozhodnutiach sme tu pre Vás stále k dispozícii – online a na mieru tak, ako potrebujete. 

Nové online služby

ADDA EAP – Employee Assistance Program

  • Práca so stresom
  • Zvládanie manažérskych výziev
  • Pomocná ruka pre zamestnancov, keď to potrebujú

Aby firma nielen prežila túto krízu ale aj obdobie po nej, bude potrebovať, aby zamestnanci prichádzali do práce s energiou, zvládali zvýšenú psychickú záťaž a hľadali možnosti, ako podporiť úspech organizácie. ADDA EAP – Employee Assistance Program kombinuje možnosti anonymného psychologického poradenstva pre zamestnancov, koučingu pre manažérov a lídrov a tréningu mindfulness a zvládania stresu.

 

Virtuálne tréningy a workshopy

Nová náročná situácia znamená aj príležitosti pre rast zamestnancov aj celej organizácie. Preto prinášame možnosť, ako prostredníctvom virtuálnych tréningov a workshopov podporiť Vašich zamestnancov, pomôcť im efektívne sa adaptovať na vzniknutú situáciu a zamerať pozornosť na príležitosti a rast.

Pokrývame témy, ktoré zamestnanci a lídri riešia dnes:

  • Riadenie virtuálnych meetingov
  • Riadenie ľudí a výkonu „na diaľku“
  • Ako udržiavať angažovanosť a motiváciu v tíme
  • Posilňovanie vnútornej odolnosti

 

Chceli by ste bližšie spoznať online programy podpory, alebo máte konkrétne otázky?

Radi si s Vami všetko spoločne prejdeme telefonicky (‭+421 905 293 439‬), alebo e-mailom (office@adda.sk

 

 

ADDA Consultants

Chceme byť Vašim partnerom. Spoločne s Vami sa chceme podieľať na dosahovaní Vašich cieľov a spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré Vás trápia.

 

Robíme to pomocou štyroch pilierov, z ktorých vychádzajú naše služby.

Assess

– posúdenie zručností a identifikácia potenciálu. Vďaka vhľadu získanému starostlivým výberom a použitím najvhodnejších hodnotiacich nástrojov v kroku Assess dokážeme podporiť presnosť vašich personálnych rozhodnutí, presne zacieliť následný rozvoj a tak dosiahnuť želaný efekt.

Design

– podľa zistení v kroku Assess vám navrhneme účinné riešenie. Vďaka lepšiemu sebapoznaniu pracovník s konzultantom vytýči najvhodnejšie priority rozvoja v súlade s očakávanými úlohami. Takto pripravený rozvojový plán je presne cielený a zároveň zvyšuje angažovanosť pracovníka na svojom rozvoji.

Develop

– intenzívny rozvoj vybraných zručností a kompetencií, ktoré sú rozvíjané špeciálne navrhnutými tréningovými programami. Tie v sebe kombinujú najnovšie poznatky a skúsenosti z určených oblastí a simuláciu konkrétnych situácií z pracovného prostredia s praktickým nácvikom rozvíjaných zručností.

Assist

– podpora pri uplatňovaní naučeného v praxi. Venujeme veľkú pozornosť dôslednej implementácii novonadobudnutých zručností v každodennej práci zamestnanca. Ako silný nástroj na podporu rozvoja využívame koučingové stretnutia, ktoré umožňujú koučovanému naplno rozvinúť svoj potenciál.